Programes

Per a donar resposta a la multidimensionalitat del món de les demències Fadesia estructura programes diversificats: