Contactar

Contacte

Utilitza aquests medis per posar-te en contacte amb nosaltres

Carrer de la Rutlla, 20 - 22
17002 Girona

"Els informem que, d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, posem a la seva disposició la següent informació:
El responsable del tractament de les seves dades és Fundació Tutelar Fadesia (Suport per a l'Alzheimer), amb CIF: G17348426i domicili a Girona, C/ Rutlla, 20-22 - CP 17002. Le informem que tractarem la informació que vostè ens faciliti per tal de contestar la seva sol·licitud d'informació. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre vostè no sol·liciti la seva supressió.
No comunicarem les seves dades. Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, vostè podrà oposar-se o sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment atorgat en marcar la casella d'acceptació al final d'aquest formulari"