Redució placa amiloide

Redució placa amiloide
02 Setembre 2016

Article diari Ara sobre publicació feta a la revista Nature

http://www.ara.cat/societat/finestra-lesperanca-als-malalts-dAlzheimer_0_1643235694.html