Programa de psicoestimulació a domicili

Programa de psicoestimulació a domicili

La psicoestimulació és l’única intervenció amb resultats contrastats en persones afectades de demència que es troben en fases primerenques o mitjanes. L’estimulació es realitza sobre les capacitats cognitives preservades alhora que es reforcen les capacitats emocionals i relacionals de la persona afectada. Aquesta intervenció s’aplica al domicili del pacient per afavorir la transferència de l’aprenentatge a les Activitats de la Vida Diària, alhora que es facilita l’accés al programa a persones amb dificultats de mobilitat.

El programa de psicoestimulació crea un entorn ric en estímuls, potencia les funcions cognitives residuals i afavoreix el manteniment funcional i la xarxa de relacions socials.


"Es treballa l'orientació temporal i especial, la percepció, l'atenció, la concentració la memòria, la gnosis, la praxis, el llenguatge, el càlcul, la capacitat de judici i les funcions executives."


Programa de psicoestimulació cognitiva a domicili

  • Freqüència: A determinar segons la necessitat de l'usuari/a
  • Espai: Àrea geogràfica: ciutat de Girona i rodalies
  • Cost: Col·laboració per a la realització del programa
  • El programa inclou l’exploració cognitiva inicial més les avaluacions anuals de seguiment