Programa de formació

Programa de formació

La Fundació disposa de programes formatius adreçats a familiars, professionals de la salut i persones directa o indirectament vinculades al món de les demències.

També es realitzen col·laboracions amb centres acadèmics de les comarques gironines i participacions en mitjans de comunicació.


"La formació continuada ens manté al dia de les últimes novetats respecte la malaltia de l'Alzheimer i ens possiblilita la participació en tallers vivencials especialitzats."